Badanie Satysfakcji Klientów Instytucji

Urząd Miejski w Wieleniu


Szanowni Państwo,

Prosimy o ocenę naszej Instytucji. Zebrane wyniki pomiaru satysfakcji Klientów pomogą podnieść jakość świadczonych usług.

Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Moja ostatnia wizyta w instytucji dotyczyła:

Ocena jakości obsługi podczas ostatniej wizyty w instytucji

 • zdecydowanie się nie zgadzam
 • raczej się nie zgadzam
 • trudno powiedzieć
 • raczej się zgadzam
 • zdecydowanie się zgadzam

Wizerunek Instytucji

 • zdecydowanie się nie zgadzam 1
 • raczej się nie zgadzam 2
 • trudno powiedzieć 3
 • raczej się zgadzam 4
 • zdecydowanie się zgadzam 5
 1. Instytucja jest dobrze oznakowana
 2. Strona internetowa jest atrakcyjna
 3. Pomieszczenia są czyste

Indywidualne podejście do Klienta

 • zdecydowanie się nie zgadzam 1
 • raczej się nie zgadzam 2
 • trudno powiedzieć 3
 • raczej się zgadzam 4
 • zdecydowanie się zgadzam 5
 1. Strona internetowa jest przydatna w załatwianiu spraw
 2. Pracownicy okazują zaangażowanie przy załatwieniu mojej sprawy
 3. Indywidualne podejście do Klienta nie budzi moich zastrzeżeń

Kompetencje Pracowników

 • zdecydowanie się nie zgadzam 1
 • raczej się nie zgadzam 2
 • trudno powiedzieć 3
 • raczej się zgadzam 4
 • zdecydowanie się zgadzam 5
 1. Pracownicy wypowiadali się komunikatywnie
 2. Pracownicy byli uprzejmi i życzliwi
 3. Pracownicy mieli wysoką kulturę osobistą

Terminowość załatwiania sprawy

 • zdecydowanie się nie zgadzam 1
 • raczej się nie zgadzam 2
 • trudno powiedzieć 3
 • raczej się zgadzam 4
 • zdecydowanie się zgadzam 5
 1. Czas oczekiwania na obsługę jest krótki
 2. Poinformowano mnie o terminie załatwienia sprawy
 3. Termin załatwienia spraw nie budzi moich zastrzeżeń

Rzetelność obsługi

 • zdecydowanie się nie zgadzam 1
 • raczej się nie zgadzam 2
 • trudno powiedzieć 3
 • raczej się zgadzam 4
 • zdecydowanie się zgadzam 5
 1. Moja sprawa została załatwiona rzetelnie
 2. Moja sprawa została załatwiona zgodnie z przepisami
 3. Dokumentacja mojej sprawy jest przejrzysta

Skrzynka pomysłów

Metryka Klienta